Ataxie bij onderhoudsmonteur vliegtuigen en helikopters

Man, 37, bekend met idiopatische sensorische ataxie. De klachten ontstonden in 2009. Uitgebreide metabole en genetische diagnostiek toonde geen afwijkingen. Betrokkene is sinds 2004 onderhoudsmonteur vliegtuigen en helikopters geweest. Tijdens zijn werkzaamheden kwam hij in contact met diverse chemische middelen waaronder oplosmiddelen (onder andere alkalische nafta, methylethylketon (MEK), wasbenzine, CRC en kerosinedampen). Er waren geen bijzondere incidenten en hij werkte met beschermingsmiddelen zoals maskers, centrale afzuiging en handschoenen.  Zijn collega's hebben geen klachten.

Na beoordeling van deze casus en bestudering van de literatuur is het oordeel onbeslist.  

Idiopathische sensorische ataxie heeft vaak een familiaire of erfelijke oorzaak, hoet dat hier niet is vastgesteld. In de literatuur zijn aanwijzingen voor een mogelijk causale rol van neurotoxische stoffen bij het ontstaan van ataxie, maar vooral ook voor polyneuropathie. Over de blootstelling is te weinig bekend om vast te stellen of deze mogelijk relevant geweest is. Voor een verband met oplosmiddelen is wel enig bewijs in de literatuur, maar dan vooral gericht op de perifere neuropathie en minder op de ataxie. De aan tolueen gelieerde gevallen zijn vooral beschreven bij tolueen-snuivers met zeer hoge doseringen.

Overzicht literatuur