Cicatriciele keratoconjunctivitis bij voormalig medewerker van verffabriek

In de literatuur wordt geen verband gevonden tussen glaucoom, (pseudo)pemphigoïd, keratoconjunctivitis cicatricialis en blootstelling aan onder meer oplosmiddelen in het werk. Er is ook geen literatuur gevonden die een of meer van deze aandoeningen met blootstelling aan verfproducten in verband brengt. Er is wel literatuur over een verband tussen glaucoombehandeling en (pseudo)pemphigoid. Een overzicht daarvan is hier samengevat.