Endotoxine koorts door schoonspuiten vervuilde afvoer

Een 31-jarige man werd in het ziekenhuis opgenomen met respiratoire klachten en koorts. Daarbij was geen sprake van rode ogen of aangedane slijmvliezen. Bij diagnostisch onderzoek werden behalve leukocytose vrijwel geen afwijkingen gevonden. Bloedkweken waren negatief, evenals de snel-test op legionella en ook radiologisch onderzoek leverde niets op. Na behandeling met antibiotica knapte hij snel op. De man was werkzaam als keukenhulp in de horeca. Enkele uren voorafgaand aan zijn klachten had hij de sterk verontreinigde afvoer van de afwasmachine schoongemaakt met de hoge drukspuit. Daarbij is ook een geringe hoeveelheid bleekloog gebruikt. De bedrijfsarts meent dat het beeld past bij een endotoxinekoorts die kan zijn ontstaan door inademen van de tijdens het schoonmaken ontstane aerosol. In de literatuur vinden wij geen publicaties over vergelijkbare werkzaamheden, maar wel van vergelijkbare klachten bij andere werksituaties waarin bioaerosolen van endotoxinen konden ontstaan (vervuild waterbassin, zeewiermassages in wellness centrum) en een publicatie over het ontstaan van deze aerosolen bij schoonmaken met hoge druk. Na beoordeling van de melding zijn we het met de bedrijfsarts eens dat zeer waarschijnlijk sprake is geweest van endotoxinekoorts ten gevolgen van blootstelling aan een verontreinigde aerosol bij het schoonmaken van de vervuilde afvoer met een hogedrukspuit. Over de hoogte en duur van de blootstelling is helaas niets bekend. Het gaat hier om een verband dat wel bekend is, maar niet vaak beschreven. Het is aannemelijk dat bij op griep lijkende klachten lang niet altijd gedacht wordt aan een verband met voorafgaande blootstelling aan organisch stof of verontreinigde aerosolen. Niettemin moet de bedrijfsarts alert zijn op deze mogelijkheid, vooral wanneer sprake is van zich herhalende episodes van koorts en luchtwegklachten.

Bijlage literatuuronderzoek

Publicatie van casus in de Nieuwsbrief Beroepsziekten Actueel van April 2014