Extrinsieke allergische alveolitis door metaalbewerkingsvloeistof

De casus is begonnen met de verwijzing door een longarts van een 37-jarige man naar de Polikliniek Mens en Arbeid. De longarts had de diagnose acute Extrinsieke allergische alveolitis (EAA) gesteld en vermoedde een relatie met werk. De patiënt genas zonder medicatie terwijl hij ziek thuis was zonder blootstelling aan factoren op het werk. Patiënt werkt in een metaalbewerkingsbedrijf. Bij werkplekbezoek tezamen met een arbeidshygiënist bleek dat de metaalbewerkingsvloeistof (MBV) al langer niet was ververst vanwege economische redenen en dat het aspect troebel was. Patiënt bediende sinds acht maanden een grote machine, acht bij drie meter, waarbij het opviel dat de MBV onder hoge druk van links boven naar rechts beneden werd gespoten. Aan de voorkant van de machine waren glazen deuren. Navraag leerde dat deze niet altijd gesloten waren tijdens het werkproces. Zodoende kwam de hypothese uit op blootstelling aan een aerosol van gecontamineerde MBV. Onderzoek van de MBV leverde geen bijzonderheden op, maar dit is ook niet beschreven in de literatuur. Ten tijde van het werkplekbezoek maakten wij kennis met een 56 jarige collega van hem. Deze had jaren aan dezelfde machine gewerkt en was met luchtwegklachten uitgevallen waarna onze index-patiënt hem had opgevolgd. Deze collega was elders gediagnostiseerd met longfibrose waarbij later pas is gedacht aan een oorzaak op het werk en de diagnose is veranderd in een chronische EAA. Hij was elders in de fabriekshal aan het werk en gebruikte prednison om zijn luchtwegklachten te onderdrukken.

Vervolgens is op de grote machine extra afzuiging geplaatst. De arbeidshygiënist heeft nog metingen verricht naar bacteriën en schimmels en geen verhoogd waarden geconstateerd. De index-patiënt is teruggekeerd in eigen werk en wordt gemonitord door zijn longarts. De collega met de chronische EAA en longfibrose doet werkzaamheden op kantoor en komt niet meer in de productiehal.

De casus is gemeld bij het NCvB.

Het is voor het eerst dat deze aandoening door deze blootstelling is gemeld bij het NCvB terwijl de relatie al jaren bekend is en beschreven in de literatuur. Cullinan heeft de aandoening recent beschreven in een klinische les [1].


Literatuur
1.           Cullinan, P., et al., Lesson of the month: extrinsic allergic (bronchiolo)alveolitis and metal working fluids. Thorax, 2014.

 http://thorax.bmj.com/content/early/2014/07/08/thoraxjnl-2014-205251.full