Glaucoom en saxofoon spelen

Samenvatting na beoordeling

Bij een 50-jarige muziekleraar die saxofoon speelt is gevorderd open kamerhoek glaucoom vastgesteld. De oogarts heeft geconstateerd dat de oogboldruk bij deze meneer fors oploopt tijdens het spelen en daarna langzaam terugzakt naar normale waarden. Hoewel hij tot voor kort slechts 4 uur per week les gaf als saxofoonleraar heeft hij in het verleden veel meer gespeeld. In de literatuur is open kamerhoek glaucoom een aantal keren beschreven, zowel in case beschrijvingen als in nader onderzoek onder groepen musici die blaasinstrumenten bespelen. Hierin wordt aannemelijk gemaakt dat bij het bespelen van blaasinstrumenten een tijdelijke drukverhoging in het oog optreedt, vooral bij het spelen van hoge en lang aangehouden tonen. Hoewel niet duidelijk is of het glaucoom veroorzaakt wordt door het spelen dan wel er sprake is van een verergering van in aanleg aanwezig glaucoom, kan glaucoom voor professionele bespelers van blaasinstrumenten gezien worden als een werkgerelateerde aandoening.

Bijlage literatuuronderzoek