Mogelijke kankercluster in de vleesverwerking

Omdat bij  een welomschreven groep classificateurs en officieel assistenten in de vleesindustrie de laatste jaren een opvallend hoog aantal gevallen van kanker is vastgesteld., vraagt de bedrijfsarts advies aan het NCvB.

Bekend is dat er een licht verhoogd risico op kanker door contact met dieren en vers vlees in de wetenschappelijke literatuur is beschreven, zonder dat bekend is wat de risicofactor precies is (virus?); dit biedt ook onvoldoende grond voor gerichte preventieve maatregelen.

Vergelijking van de kankercijfers van de groep classificateurs en officieel assistenten met kankercijfers van de beroepsbevolking laat zien dat de kankercijfers licht verhoogd zijn. Mogelijk wordt dit deels verklaard door de hogere leeftijd van de groep classificateurs en officieel assistenten  t.o.v. de beroepsbevolking.

De toename van het aantal gevallen van kanker bij classificateurs en officieel assistenten valt binnen de statistische variatie.

De gevallen van kanker betreffen deels kankersoorten die ook in de literatuur in verband met contact met dieren en vlees beschreven worden (longkanker, kanker van het maagdarmkanaal en hematologische kankers), maar deels ook niet (prostaatkanker)

Al met al zijn de bevindingen in lijn met het in de literatuur gevonden verhoogde risico, maar ze kunnen ook door de statistische variatie worden verklaard.

Overzicht literatuur