PCHA bij professionele volleyballers

Tussen 2008 en 2010, presenteerden zes mannelijke topvolleyballers zich in het AMC met zuurstoftekort in de vingers van de slaghand. Dit was een gevolg van kleine bloedpropjes in de slagaderen van deze vingers. Deze trombo-embolieën waren ontstaan in een slagader in de dominante schouder, de Arteria circumflexa humeri posterior (ACHP). Na operatieve afbinding van het bloedvat en drie tot vier maanden revalideren keerden de volleyballers terug op hun oorspronkelijke niveau. 

De aandoening is als nieuwe beroepsziekte ook gemeld in Signaal. Een net verschenen proefschrift laat zien dat niet alleen topvolleyballers of andere bovenhandse sporters risico lopen zoals honkbalpitchers of tennissers maar ook ‘gewone werknemers’ zoals monteurs. De aandoening is door een ervaren vaatlaborant eenvoudig en snel te diagnosticeren met een nieuw echo-protocol. Op basis van deze resultaten en symptomen is een risicoprofiel inclusief beleid beschikbaar. Op 1 april 2016 promoveerde AMC arts-onderzoeker Daan van de Pol op dit onderwerp met zijn proefschrift getiteld ‘Spike the PCHA. Overuse injury of the Posterior Circumflex Humeral Artery in elite volleyball.’