Achillespeesruptuur bij zaalvoetbal na jaren springen in zijn werk

Samenvatting na beoordeling

Een 47-jarige man scheurt tijdens een incidenteel partijtje zaalvoetbal zijn achillespees af. Hij heeft dan al jaren last van geïrriteerde achillespezen beiderzijds met roodheid en enige zwelling.  De man werkt bouwt bouwkranen op en breekt ze af op bouwplaatsen en verricht daarnaast onderhoudswerk aan de bouwkranen in de werkplaats. De specifieke blootstelling is het dagelijks springen van een hoogte van circa 1 meter, tientallen keren per dag, 4 van de 5 dagen per week. Hij draagt werkschoenen en doet niet aan sport.

Het gaat hier niet om een bekende beroepsziekte. Het gevonden niveau van evidence in de literatuur is niet hoog, voornamelijk beschrijvend onderzoek bij sporters. In de literatuur worden herhaald springen, traplopen en slecht schoeisel als mogelijke risicofactoren genoemd. Bij de beoordeling van de werkgerelateerdheid is er een relatie in de tijd tussen oorzaak en gevolg, de blootstelling lijkt hoog en lang genoeg en het verband is biologisch plausibel. Over mogelijk andere verklaringen is niet veel bekend, maar het eindoordeel is dat het mogelijk werkgerelateerd is. Geconcludeerd wordt dat het gaat om een mogelijk nieuwe, werkgerelateerde aandoening, waarbij de invloed van chronische versus acute overbelasting niet geheel duidelijk is.

Bijlage literatuuronderzoek