Pulmonaire alveolaire proteïnosis door haarlak bij een kapster

Deze melding betreft een melding van pulmonale alveolaire proteïnose bij een zelfstandige kapster. Het betreft een zeer zeldzame ziekte die gekenmerkt wordt door een verstoring van de surfactant homeostasis met intra-alveolaire accumulatie van surfactant en proteïnen.  De (eerder anekdotische) melding van beroepsgebonden oorzaken in de literatuur beschrijven meestal blootstelling aan inhaleerbaar stof van silica, titanium, aluminium, cement, tin en indium.

Twee oudere artikels beschrijven een analoge triade (ziekte, blootstelling en werksituatie:

  • Wright JL, Cockcroft DW. Lung disease due to abuse of hairspray. Arch Pathol Lab Med 1981 jul;105(7):363-6.
  • Kesztele VV. Hairspray alveolitis [Article in German]. Wien Med Wochenschr. 1975 Jun 20;125(25-27):410-2.

Het betreft hier dus zeer waarschijnlijk een nieuwe case.
We geven de case ter bespreking door aan de Cost-Modernet partners via OccWatch.

Stephan Keirsbilck, Els Adams, Greet Vanstallen, Annet Lenderink, Lode Godderis 07-10-2013