Vena subclavia trombose (Paget Schroetter) door repeterend assemblage werk

Samenvatting na beoordeling:

33-jarige vrouw ontwikkelt een trombose van de vena subclavia rechts met pijn in de rechter schouder bij extensie en abductie en krachtsverlies voor activiteiten op of boven schouderhoogte. Zij is assembleur en stelt raambedekking (lamellen, gordijnen) samen. In de periode voorafgaande aan de ziekte heeft zij vrijwel uitsluitend (20 uur per week) gewerkt aan het plakken van baleinen op verticale lamellen: lamel op een tafel uitspreiden, baleinen voorlijmen, plaatsen op de lamel en aandrukgewichten van circa 5 kg aanbrengen. Het aantal gewichten varieert naar gelang de lengte van de lamel of het aantal baleinen. Zij brengt de gewichten aan met gestrekte arm in exorotatie, waarbij abductie tot circa 60 graden kan optreden door de afstand van de rand van de tafel tot de lamel (vaak meerdere lamellen tegelijk). Andere mogelijke oorzaken: Naast 20 uur betaald werk per week, zorg voor een gezin met twee kinderen, waarvan zij gewoon was het jongste kind te dragen. Dat is nu 4 jaar. Zij rookt tot 10 sigaretten per dag. Sinds de geboorte van haar jongste kind is zij weer aan de orale anticonceptiva. De meldende bedrijfsarts geeft aan dat de aangetoonde trombose door de medische informatie van de behandelend internist in verband is gebracht met fysieke inspanning, waarbij een oriënterende search naar de oorzaken van deze aandoening (Paget-Schrötter) mij op het spoor zette van de wijze waarop zij het werk heeft uitgevoerd. Het feit dat de trombose in de vena subclavia is opgetreden en niet elders in het lichaam (in de onderbenen i.c.m. staand werk bijvoorbeeld) doet vermoeden dat er ter plaatse een extra trigger is geweest en dat zou wel eens het werk kunnen zijn geweest. In de literatuur wordt enig bewijs gevonden voor een verband tussen de beschreven blootstelling van repeterend werk met de arm in abductie en exorotatie en het ontstaan van vena subclavia trombose. Voor het ontstaan in dit geval zijn mogelijk ook andere risicofactoren aanwezig, maar het optreden na een verandering in het werk met relatief eenzijdige hoge belasting van de arm pleit voor een relatie met het werk. Het gaat hier niet om een volledig nieuwe relatie tussen ziekte en werk, maar het is tot op heden niet beschreven bij dit type werk.

Literatuur