EAA

Extrinsieke allergische alveolitis door metaalbewerkingsvloeistof

De casus is begonnen met de verwijzing door een longarts van een 37-jarige man naar de Polikliniek Mens en Arbeid. De longarts had de diagnose acute Extrinsieke allergische alveolitis (EAA) gesteld en vermoedde een relatie met werk. De patiënt genas zonder medicatie terwijl hij ziek thuis was zonder blootstelling aan factoren op het werk. Patiënt werkt in een metaalbewerkingsbedrijf. Bij werkplekbezoek tezamen met een arbeidshygiënist bleek dat de metaalbewerkingsvloeistof (MBV) al langer niet was ververst vanwege economische redenen en dat het aspect troebel was.